Biletyn Informacji Publicznej
menu

Charakterystyka systemu monitoringu miejskiego

2017-04-26 08:12:34 (ost. akt: 2021-08-12 15:20:21)

System monitoringu miejskiego miasta Szczytno został zbudowany przez Gminę Miejską Szczytno i to ten organ jest odpowiedzialny za techniczne utrzymanie jego funkcjonalności.

System funkcjonuje w oparciu o porozumienie z 18 grudnia 2009r. podpisanego pomiędzy:
Gminą Miejską Szczytno
Komendą Powiatową Policji w Szczytnie
oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
W ramach tego porozumienia ustalono m.in. podział obowiązków poszczególnych stron.

BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ SYSTEMU PROWADZI:
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 39
12-100 Szczytno
tel. 89 623 22 00


System monitoringu miejskiego miasta Szczytno został zbudowany przez Gminę Miejską Szczytno,
która jest odpowiedzialna za techniczne utrzymanie jego funkcjonalności.
System funkcjonuje w oparciu o porozumienie z 18 grudnia 2009 r. zawarte przez Gminę Miejską
Szczytno z Komendą Powiatową Policji w Szczytnie. W ramach tego porozumienia ustalono m. in. podział obowiązków poszczególnych stron. Bieżącą obsługę systemu prowadzi: Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39.
System monitoringu miejskiego miasta Szczytno jest systemem hybrydowym tj. wykorzystującym
dwie technologie komunikacji: światłowód i częstotliwości radiowe.
Kamery wykorzystywane do monitoringu są kamerami stałymi, wyposażonymi w matryce 4Mpx z wiązką podczerwieni, ułatwiającą ich funkcjonowanie w nocy. Takie rozwiązanie daje gwarancję nagrania zdarzenia jeżeli miało ono miejsce w obrębie monitoringu.
Obraz rejestrowany jest w technologii cyfrowej, a czas przechowywania
nagrania to ok. 3 tygodnie.


https://m.powiatszczycienski.pl/2021/03/orig/kamery-38678.png