Biletyn Informacji Publicznej
menu

O projekcie 2007-2011r.

2017-04-26 07:54:57 (ost. akt: 2022-09-27 12:24:39)

Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej

Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 7.1 – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Beneficjent: Gmina Miejska Szczytno
Całkowita wartość projektu: 4 087 737,24 zł
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 4 075 737,24 zł
Kwota dofinansowania w ramach RPO WiM: 3 464 376,62 zł

W ramach projektu zostanie wybudowana hybrydowa sieć światłowodowo-radiowa. W/w sieć połączy wszystkie jednostki administracyjne miasta i powiatu (33 jednostki) z terenu miasta w jedną sieć gwarantując im szybki Internet, telefonię internetową oraz publiczne punkty dostępu do Internetu. Po realizacji projektu ok. 70 % miasta zostanie pokryte darmowym, bezprzewodowym dostępem do Internetu.

W ramach projektu przewidziano:
Publiczne Punkty Dostępu do Internetu – 10 szt

Wybudowanie sieci światłowodowej – 2,2 km
Centrum Zarządzania Siecią – 1 szt

Okres realizacji: 13.11.2007 r.- 14.12.2011 r.

Wykaz jednostek biorących udział w projekcie:

LP Przynależność Jednostka Adres
1 Miasto Szczytno Urząd Miejski w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1
2 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe ul. Sienkiewicza 1
3 Miasto Szczytno Gimnazjum Nr 1 im. H. Sienkiewicza ul. Kasprowicza 1
4 Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 14
5 Miasto Szczytno Miejska Biblioteka Publiczna ul. Polska 8
6 Miasto Szczytno Miejski Dom Kultury ul. Polska 12
7 Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Nr 2 im J. Śniadeckiego ul. Polska 18
8 Miasto Szczytno Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Polska 38
9 Miasto Szczytno Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Polska 42
10 Starostwo Powiatowe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Lanca 10
11 Starostwo Powiatowe Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji ul. Lanca 10
12 Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Nr 3 z Sala Gimnastyczną im. J. Sobieskiego ul. Lanca 10
13 Miasto Szczytno Hala Widowiskowo-Sportowa im. H. Wagnera ul. Lanca 1
14 Miasto Szczytno Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 ul. Lanca 1
15 Miasto Szczytno Przedszkole Nr 1 ul. Pasymska 21
16 Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica ul. Mickiewicza 10
17 Miasto Szczytno Miejski Ośrodek Sportu ul. Śląska 10
18 Starostwo Powiatowe Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie ul. Mrongowiusza 2
19 Starostwo Powiatowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konopnickiej 70
20 Miasto Szczytno Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Konopnickiej 70
21 Miasto Szczytno Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. W Kętrzyńskiego ul. Kętrzyńskiego 6
22 Starostwo Powiatowe Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka ul. Korczaka 4
23 Miasto Szczytno Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego ul. Bohaterów Września 1939 r. 2
24 Starostwo Powiatowe Powiatowy Urząd Pracy ul. Ogrodowa 17
25 Starostwo Powiatowe Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Powiatowy Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii w Szczytnie ul. Niepodległości 15
26 Starostwo Powiatowe Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych- Dom Dziecka w Szczytnie ul. Niepodległości 15
27 Miasto Szczytno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bohaterów Westerplatte 12
28 Miasto Szczytno Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
29 Miasto Szczytno Miejskie Przedszkole Nr 9 ul. Polna 16
30 Starostwo Powiatowe Szpital Powiatowy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12
31 Starostwo Powiatowe Strażnica PSP na Sobieszczańskiego; Wydział Zarządzania Kryzysowego ul. Sobieszczańskiego 2
32 Starostwo Powiatowe Dom Pomocy Społecznej ul. Wielbarska 2
33 Starostwo Powiatowe Dom Pomocy Społecznej- Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej ul. Wielbarska 5